Tallinna Vesi

Ettevõttest

Ettevõtte nimi: AS Tallinna Vesi
Tegevusala: Joogivee varustus ja reoveekogumine ning puhastus
Asutamise kuupäev: 1967 asutati ettevõtte eelkäija Tallinna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Valitsus
Registreerimise kuupäev: 1997 registreeriti aktsiaseltsiks Tallinna Vesi
Audiitor: PricewaterhouseCoopers AS
Noteerimiskuupäev Tallinna Börsil: 1. juuni 2005 (Põhinimekiri)
Koduturg: Nasdaq Tallinn
Noteeringud teistel börsidel: -

Juhatus:
Karl Heino Brookes (esimees), Riina Käi, Aleksandr Timofejev

Nõukogu:
Simon Gardiner (esimees), Allar Jõks, Toivo Tootsen, Priit Rohumaa, Katrin Kendra, Priit Lello, Brendan Francis Murphy, Martin Padley, Keith Haslett

 

Ettevõtte lühitutvustus 
Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ning reoveeteenuseid üle 460 000 inimesele Tallinnas ning mitmes ümbruskaudses omavalitsuses. Ettevõte kasutab vee kogumiseks 2000 km2 suurust pinnaveehaarde süsteemi ning opereerib varasid, mis on vajalikud vee puhastamiseks, tarbijateni toimetamiseks, reovee ja sadevee kogumiseks ning puhastamiseks. Ettevõttel on IS09001, ISO14001, ISO17025, OHSAS 18001 ja EMAS akrediteeringud.

Tallinna Vesi on klassikaline näide ettevõttest, mis on teinud läbi olulise arengu: 100%-liselt munitsipaalomanduses olnud vee-ettevõtest, mis erastati 2001. aastal sai 2005. aasta juunis Tallinna börsil noteeritud ettevõte. Täna on Ettevõtte aktsionärideks: 35,3% UU Tallinn B.V., 34,7% Tallinna Linn ning 30% aktsiatest on vabalt kaubeldavad.

Ettevõte pakub kõrge kvaliteediga vee- ja kanalisatsiooniteenust, millest tulenevalt on ettevõtte tegevusriskid madalad. Tallinna Vee teenused vastavad kõigile nõuetele ja ettevõttel on Tallinna piirkonnas kuni 2025. aastani kehtiv vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise ainuõigus. Tallinna Vesi on oma varade omanik. Aastatepikkune kogemus selles valdkonnas tegutsemisest võimaldab ettevõttel vajadusel teeninduspiirkonda ka laiendada.

Olulised dokumendid

Kontaktandmed
Aadress: Ädala 10, 10614 Tallinn, Eesti Vabariik
Telefon: +372 62 62 200
Faks: +372 62 62 300
Interneti kodulehekülg: http://www.tallinnavesi.ee

Kontaktisik: 
Riina Käi (Finantsdirektor)
E–mail: riina.kai@tvesi.ee 
Telefon: +372 62 62 262

Emitendi dokumendid

Sündmuse tüüp Dokumendi kuupäev Dokumendid
Kauplemisele võtmine 2005, Mai Pakkumis- ja noteerimisprospekt – ET (907,1 KB)
Pakkumise teade – ET (571,2 KB)